Timeline ng pagdating ng mga islam


26-Jan-2018 10:34

Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

timeline ng pagdating ng mga islam-72

fifty dollar guide to online dating nlp guide

timeline ng pagdating ng mga islam-30

100 free sexcam

Napakarami ng mga Moros na nagsilusob na naghahanap ng mga bagong lupaing masasakop at mga taong gagawing alipin.

Maraming mga nabihag na kababaihan at kabataan ang mga Moro, kasama pa ang mga Pransiskanong prayle.